Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely použité e-shopem MAMAREADY.CZ

 1. Udělujete tímto souhlas Mgr. Romaně Černostové, se sídlem Bříza 129, 413 01, Roudnice nad Labem, IČ 07854021, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném úřadem příslušným podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Roudnice nad Labem (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
  • Křestní jméno
  • Příjmení
  • Název firmy
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa, ulice, č.p.
  • Město
  • PSČ
  • Telefon
  • Emailová adresa
 1. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
  • zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení.
  • zařazení do databáze pro zasílání tištěných obchodních sdělení a katalogů nabídek.
  • zřízení a administrace uživatelského účtu.
  • marketingového zpracování vašich nákupních preferencí.
  • personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní.
  • zpracování online objednávek.
  • základní funkčnosti webových stránek.
 1. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let a to za účelem
  • zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.
  • zařazení do databáze pro zasílání tištěných obchodních sdělení a katalogů nabídek, pokud tuto dobu neprodloužíte.
  • zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte.
  • marketingového zpracování vašich nákupních preferencí, pokud tuto dobu neprodloužíte.
  • personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní, pokud tuto dobu neprodloužíte.
  • zpracování online objednávek.
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Česká Pošta
  • Zásilkovna
  • Poskytovatel platební brány
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
 1. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek nemožnost provádět online objednávky, zrušení uživatelského účtu a nemožnost používat webové stránky v plném rozsahu,
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.